Реквізити фірми

Kwin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 9462683593

VAT-5UE: PL9462683593

REGON: 381426749

KRS: 0000751233

EORI: PL946268359300000

KRAZ: 20609

Kapitał zakładowy: 20000,00 zł.

web: www.kwin.pl

ING Bank Śląski S. A.

Konto PLN: 83 1050 1953 1000 0090 3164 8695

Konto EUR: 61 1050 1953 1000 0090 3164 8703